W poniedziałek przywódcy Kościoła Norweskiego (Den Norske Kirke) zatwierdzili nowe zasady dotyczące udzielania ślubów kościelnych, zezwalające na małżeństwa osób tej samej płci.

Konferencja Biskupów (Kirkemøtet) dopuściła jednopłciowe małżeństwa w głosowaniu 88 głosami za i 32 przeciwnymi. Decyzja ta kończy trwającą od dwóch dekad dyskusję.

„To wspaniały dzień dla mnie, dla Åpen folkekirke (Kościół otwarty na ludzi) oraz Kościoła Norweskiego. W końcu będziemy celebrować miłość niezależnie od tego kogo się kocha,” powiedział na konferencji w Trondheim Gard Sandaker-Nilsen.

W weekend 15 z 23 członków komitetu powiedziało, że konferencja powinna dopuścić małżeństwa jednopłciowe w poniedziałkowym głosowaniu.

Biskupi i inni oficjele kościoła zgodnie ze swoimi tradycyjnymi uprawnieniami mogli nie zgodzić się na małżeństwa jednopłciowe. Jednak osoby tej samej płci mają prawo wziąć ślub w kościele nawet jeśli oficjalni przedstawiciele nie będą chcieli go udzielić.

Åpen folkekirke (Kościół otwarty na ludzi) namawiał do akceptacji małżeństw jednopłciowych od wrześniowych wyborów w kościele.

„Åpen folkekirke wierzy, że małżeństwo jest zobowiązaniem i ceremonią dotyczącą dwóch osób, niezależnie czy jest to dwóch mężczyzn, dwie kobiety, czy kobieta i mężczyzna,” powiedział Sandaker-Nilsen.

Kościół Norweski ostatnio dyskutował nad małżeństwami jednopłciowymi w 2014 roku, wtedy jednak pomysł ten nie uzyskał wystarczającego poparcia. Poniedziałkowa debata w Trondheim pokazała, że ciągle istnieje w kościele duży opór przeciwko takim małżeństwom.

„Z mojej strony i strony tysięcy osób, które tutaj reprezentuję, rozczarowanie, żal i niepewność są bardzo wielkie. Rozczarowanie i smutek ponieważ dzisiaj wprowadzamy doktrynę, którą diecezja uznała w 1997 roku za herezję. To jest sprzeczne z Biblią i tym co głosił Jezus na temat małżeństwa,” powiedział Rolf Magne Haukalid, jeden z wielu oponentów przemawiających przed głosowaniem.

Norwegia jest jednym z najbardziej liberalnych krajów w Europie, jeśli chodzi o prawa homoseksualistów. Cywilne małżeństwa jednopłciowe oraz adopcja przez pary homoseksualne są tam legalne od 2009 roku, a Kościół Norweski dopuszcza wyświęcanie homoseksualistów.

Jednak w sprawie kościelnych małżeństwo jednopłciowych, sąsiednie państwa skandynawskie szybciej podejmowały decyzje. Szwecja dopuściła kościelne małżeństwa jednopłciowe w 2009 roku, a Dania w 2012 wydała przepisy nakazujące wszystkim kościołom dopuszczanie małżeństwo osób tej samej płci, jednak księża mogą odmówić prowadzenia takiej ceremonii i poprosić innego duchownego o poprowadzenie jej w zastępstwie.

Prawo wprowadzone w Norwegii w 2008 roku pozwoliło parom jednopłciowym na zawieranie cywilnego małżeństwa, tak jak parom heteroseksualnym , jednak nie nakazało przyjęcia takie stanowiska kościołowi, który do wczoraj nie chciał tego przyjąć.