Norweski Urząd ds. Imigracji (Utlendingsdirektoratet – UDI) oferuje dodatkowe 10,000 koron każdemu poszukującemu azylu, który z własnej woli wyjedzie z kraju.[sociallocker]

UDI oferuje dodatkowe 10,000 koron(~4,700 zł) każdemu z pierwszych 500 poszukujących azylu, którzy zdecydują się dobrowolnie powrócić do swojego kraju. Program rusza w poniedziałek i będzie trwał przez 6 tygodni, podania będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością zgłaszania.

„Chcemy zachęcić więcej osób do dobrowolnego powrotu do swojej ojczyzny, oferując im pieniądze za wyjazd. Pozwoli to nam zaoszczędzić duże sumy, gdyż utrzymanie ludzi w ośrodkach dla imigrantów jest bardzo kosztowne,” powiedziała Minister ds. Integracji Sylvi Listhaug.

Oferta przywiduje dodatkowe 10,000 koron na wydatki związane z podróżą, oprócz 20,000 koron (~9,400 zł) oferowanych już wcześniej wyjeżdżającym.

UDI w grudniu donosił o dużym zainteresowaniu azylantów ofertą otrzymania pieniędzy za powrót do domu, według raportu spowodowane to jest przedłużającym się czasem oczekiwania na możliwość sprowadzenia rodziny i barierami w podjęciu pracy lub edukacji.
Według UDI, rodzina z dwójką dzieci może łącznie otrzymać nawet 80,000 koron (~38,000 zł).

Aby być uprawnionym do otrzymania dodatkowych 10,000 koron na wydatki związane z podróżą, osoba poszukująca azylu musiała przybyć do Norwegii przed 1 kwietnia i nie przekroczyć dopuszczalnego czasu legalnego pobytu w Norwegii.

UDI podaje, że głównym celem dodatkowej premii jest zwiększenie liczby wyjeżdżających azylantów, którzy nie potrzebują opieki Norwegii. Informacje o dodatkowej premii będą umieszczone na tablicach i plakatach w 31 norweskich gminach.[/sociallocker]