W piątek przedstawiciele meczetu ujawnili, że kobieta została sfilmowana w tym tygodniu przez kamerę monitoringu podczas próby podpalenia meczetu Światowej Misji Islamskiej w Oslo.