2Znaczna większość

Znaczna większość pracy agencji stanowiło rozpatrywanie wniosków złożonych we wcześniejszych latach przez nieletnich bez opieki. W 2017 roku agencja zaplanowała rozpatrzenie 17,000 takich podań, udało się jednak wydać decyzję aż w 18,000 takich spraw.

Decyzje w takich przypadkach opóźniały się między innymi z powodu wątpliwości co do podawanego przez nieletnich wieku oraz wprowadzenia testów medycznych mających ten wiek ustalić.„Osiągnęliśmy to dzięki ogromnemu wysiłkowi naszych pracowników. Przykro nam, że tyle osób musiało długo czekać na rozpatrzenie, ale ten zły trend został już przełamany,” zapisał w oświadczeniu dyrektor generalny agencji Mikael Ribbenvik.

Na rozpatrzenie czeka jeszcze około 2,600 podań nieletnich bez opieki. W zdecydowanej większości tych spraw agencja czeka na wyniki testów medycznych lub na uzupełnienie innych dokumentów.   

 

Następny