1Według danych

Według danych Agencji ds. Migracji liczba podań o azyl złożonych w 2017 roku była najniższa od 8 lat. Agencja nadrobiła także zaległości w wydawaniu decyzji.

Według danych Agencji ds. Migracji łącznie w 2017 roku w Szwecji wniosek o azyl złożyło 25,666 osób, co jest najniższym wynikiem od 2009 roku.

Oznacza to spadek o ponad 3,000 osób w porównaniu z rokiem 2016 i zaledwie jedną siódmą liczby z rekordowego 2015 roku, kiedy podania złożyło 163,000 osób.Większość osób składających podanie, które w zeszłym roku przybyły do Szwecji, pochodzi z Syrii, Iraku oraz Erytrei. Liczba nieletnich bez opieki także spadła do 1,336 osób.

Dane ze Szwecji pokazują spadek liczby przybywających imigrantów występujący w całej Europie. Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji do wszystkich państw europejskich w 2017 roku przybyło łącznie 183,000 osób. To jest połowa liczby z zeszłego roku i jednocześnie najmniej od 4 lat.

Od czasów największego nasilenia przyjazdów w 2015 roku agencja wydała 200,000 decyzji. W 2017 wykonała ona zaplanowaną liczbę podjętych decyzji pomimo redukcji ilości pracowników. Z wydanych w zeszłym roku decyzji 56 procent było pozytywnych.

Wstecz