2. Na ile „części” dzieli się szwedzka emerytura?

Pieniądze, które przysługują Ci po zaprzestaniu pracy, pochodzą z trzech źródeł:

• od państwa;

• od pracodawcy;

• z prywatnych kont emerytalnych.

Każdy, kto mieszkał i pracował na terenie Szwecji, ma prawo do emerytury państwowej, składającej się z dwóch części.

16% z dochodu podlegającego opodatkowaniu jest wpłacane do naszego osobistego „dochodu emerytalnego”. Kolejne 2,5% jest zaś inwestowane w fundusze. Opłaca to pracodawca – Ty, jako pracownik, nie musisz nic w tej kwestii robić. Opłata jest z góry ustalona, a każdy pracodawca ma obowiązek ją uiścić.

Renta pracownicza jest wypłacana przez pracodawcę. Otrzymuje ją większość osób pracujących w Szwecji, ale kwoty mogą różnić się, w zależności od danego przypadku. Prywatną emeryturę można założyć przy pomocy swojego banku, albo na przykład przez fundusz ubezpieczeniowy.