W środę duński sąd skazał kobietę ze Słowacji na 40 dni aresztu oraz deportację. Jest to pierwsza tak wysoka kara za żebranie na ulicach.

„To pierwszy raz, kiedy ktoś zostaje deportowany z Danii za żebranie,” napisała w swoim oświadczeniu kopenhaska policja.

Sąd w Kopenhadze w wyroku podkreślił, że kobieta była już wielokrotnie karana za żebranie.

Podczas procesu uznano, że kobieta przyjechała do Danii „z planem utrzymywania się z żebrania.”

„Może to się wydawać dotkliwą karą, ale żebranie jest w Danii nielegalne,” napisała prokurator Anne Jacobsen w swoim oświadczeniu.

Zagrożone jest ono karą do 6 miesięcy więzienia, jeśli osoba taka już wcześniej otrzymała jedno lub więcej ostrzeżeń od policji.