We wtorek spodziewane było przegłosowanie w Danii przyjęcia nowego, kontrowersyjnego prawa migracyjnego, mającego na celu spowodowanie, aby kraj ten stał się mniej atrakcyjny dla uchodźców i imigrantów.

Wprowadzane prawo zawiera szereg nowych uregulowań, łącznie z możliwością konfiskowania gotówki oraz kosztowności przywożonych przez uchodźców. Podajemy główne punkty nowych przepisów:

– Policja będzie mogła przeszukać bagaż osób przybywających i skonfiskować gotówkę przekraczającą wartość 10,000 koron duńskich (~6,000 zł) oraz przedmioty przedstawiające większą wartość. Wyłączone z tego są obrączki ślubne i inne przedmioty o wartości sentymentalnej.

Wysokość kwoty została podniesiona z 3,000 koron (~1,800 zł), po pojawiających się porównaniach do nazistowskich Niemiec konfiskujących złoto i kosztowności żydowskie w czasie II wojny światowej. Po ostrych negocjacjach parlament zmodyfikował przepis znosząc górną granicę wartości przedmiotów o charakterze sentymentalnym.

Rząd bronił proponowanych przepisów argumentując, że osoby mieszkające całe swoje życie w Danii też mogą być proszone o sprzedaż swoich kosztowności, aby spełnić wymagania potrzebne do otrzymania zasiłku.

Niewiele osób uważa jednak, że odbierana gotówka i dobra pozwolą znacząco zwiększyć ilość pieniędzy w systemie pomocy.

„Mówimy w ten sposób, że jeśli chcesz przyjechać do Europy, trzymaj się z daleka od Danii,” powiedział Martin Henriksen, rzecznik anty-imigracyjnej Duńskiej Partii Ludowej.

Szwajcaria od 1990 roku konfiskuje gotówkę, ale nie przedmioty wartościowe, osobom poszukującym azylu, jeśli posiadają więcej niż 1,000 franków szwajcarskich (~600 zł).

– Uchodźcom będzie przyznawany niższy status niż poprzednie, będzie to oznaczać, że ludzie uciekający przed aktami przemocy masowej, a nie przed indywidualnym zagrożeniem, będą musieli czekać trzy lata, zamiast jednego roku na możliwość z korzystania z prawa do łączenia rodzin. Po złożeniu wniosku, proces jego rozpatrywania może trwać latami.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku budzi podejrzenia, że Dania może złamać Europejską Konwencję Praw Człowieka, Konwencję ONZ o Prawach Dzieci oraz Konwencję ONZ o uchodźcach.

Amnesty International oświadczyła, że ten ruch może mieć „niszczący wpływ na rodziny i ich rehabilitację po traumatycznych przeżyciach oraz ich zdolność do integracji i zaadaptowania się do życia w nowym kraju.”

– Aby uzyskać pozwolenie na stały pobyt w Danii, podniesione zostaną wymagania znajomości języka, trzeba będzie zaliczyć egzamin Dansk2 zamiast Dansk1 oraz trzeba być zatrudnionym co najmniej przez 2,5 roku w ciągu ostatnich 3 lat, zamiast wcześniej co najmniej 3 lat w ciągu ostatnich 5.

Obcokrajowcy pierwszy raz będą mogli złożyć wniosek o stały pobyt po 6 latach pobytu zamiast dotychczasowych 5. Okres ten będzie mógł być skrócony do 4 lat osobom spełniającym 4 dodatkowe warunki: działających aktywnie w organizacjach pozarządowych lub tych które zdadzą test obywatelski, będą miały stałe zatrudnienie przez co najmniej 4 lata z ostatnich 4,5 roku oraz będą mieć roczne zarobki przekraczające 270,000 koron (~160,000 zł) przez 2 lata poprzedzające złożenie aplikacji lub ukończą kurs językowy Dansk3.

– Pozwolenia na pobyt zostaną skrócone do 2 lat z obecnych 5 dla osób z przyznanym wyższym statusem opieki, czyli uchodźców prześladowanym z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonych grup społecznych.

– Uchodźcy będą musieli ponieść koszty przyjazdu członków rodziny do kraju.

– Przy złożeniu wniosku o pobyt stały wymagane będzie wniesienie opłaty 3,700 koron (~2,200 zł).

– 500 osób, które Dania ma przyjmować zgodnie z wytycznymi ONZ będzie wybierane na podstawie ich ‘potencjału integracyjnego’ zawierającego kryteria językowe, umiejętnościowe, edukacyjne, wiekowe, posiadane doświadczenie w pracy oraz wykazywaną motywację.

Kryteria te zostały pierwszy raz przedstawione w 2005 roku przez prawicowy rząd, ale zostały później odrzucone.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.