artykuł sponsorowany

Główną ideą istnienia Internetu jest zapewnienie jego użytkownikom dostępu do zgromadzonych w nim informacji oraz takich dóbr kultury, jak literatura, filmy, seriale, muzyka czy wydarzenia sportowe. Większość ze współczesnych ludzi nie wyobraża sobie bez niego życia. Korzystamy z dostępu do wirtualnego świata w poszukiwaniu potrzebnych informacji do szkoły czy pracy, kontaktujemy się ze znajomymi za pomocą portali społecznościowych, a także słuchamy muzyki i oglądamy filmy. Internet coraz częściej jest wykorzystywany także do robienia codziennych zakupów, czy szukania okazji cenowych.

Ograniczenia regionalne w Internecie

Na pewno każdemu z nas chociaż raz podczas przeglądania treści zamieszonych w Internecie zdarzyło się natknąć na następujący komunikat: „Brak możliwości oglądania. Materiał jest niedostępny w twoim kraju”. Mogło mieć to miejsce, kiedy chcieliśmy obejrzeć jakiś film lub serial w serwisie VOD, posłuchać muzyki lub obejrzeć teledysk ulubionego wykonawcy.

Komunikat ten daje nam do zrozumienia, że dany film czy inny materiał nie jest przeznaczony do oglądania w kraju, z którego łączymy się z siecią. Serwer, na którym jest zamieszczona interesujący nas treść rozpoznaje po naszym IP, z jakiego kraju jesteśmy. Jeżeli dana zawartość jest przeznaczona do odbioru jedynie w określonym regionie świata, to nie będziemy mieć do niej dostępu, jeśli nie łączymy się z Internetem właśnie z tych miejsc.

Dostęp do VOD i telewizji

Blokady regionalne mogą być szczególnie uciążliwe dla tych z nas, którzy na stałe mieszkają lub pracują poza granicami kraju. Dla tych użytkowników będzie bowiem niemożliwe oglądanie filmów zamieszonych w popularnych serwisach z VOD i telewizją online dlatego, że ich IP jest rozpoznawane jako obce. Jest to także niezwykle niekomfortowa sytuacja także dla tych użytkowników, którzy wykupili płatny dostęp do serwisów oferujących streaming muzyki i filmów, a wyjeżdżając na wakacje za granicę zwyczajnie nie mogą z tych usług korzystać.

Istnieją oczywiście metody, które pozwalają na ominięcie tych ograniczeń. Jedną z nich jest zastosowanie VPN, co jak możemy przeczytać w artykule na temat oglądania polskiej telewizji online za granicą przygotowanym przez serwis DobryVPN.pl, jest obecnie jednym z najlepszych sposobów na omijanie blokad regionalnych. Dzięki temu, że przy pomocy tej usługi możemy uzyskać polskie IP, problem blokad geograficznych przestaje istnieć. Przebywając w Szwecji, Norwegii, Danii lub innym kraju uzyskamy możliwość dostępu do materiałów, które normalnie dostępne są tylko z terenu Polski.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej pozwoli na dostęp do wykupionych treści podczas pobytu za granicą

Poprawę tej sytuacji może przynieść zmiana w polityce Unii Europejskiej. W przyszłym roku powinno bowiem wejść w życie rozporządzenie tej instytucji, które zagwarantuje użytkownikom posiadającym wykupione płatne usługi dostępu do filmów, muzyki i wydarzeń sportowych w jednym z krajów UE, dostęp do tych samych pakietów także podczas pobytu w innych krajach członkowskich.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Andrus Ansip, napisał bowiem w oficjalnym oświadczeniu, że od momentu wejścia w życie nowego rozporządzenia będziemy mogli w trakcie podróży po Europie korzystać z wykupionych w naszym rodzimym kraju ulubionych seriali, muzyki czy wydarzeń sportowych. Według niego będzie to „ważny krok na drodze do całkowitej likwidacji barier na wspólnym rynku cyfrowym”.

Rozporządzenie UE ma dotyczyć zarówno wykupionych przez użytkowników płatnych jak i bezpłatnych usług. W tym wypadku, aby zapobiec nadużyciom weryfikacji będzie podlegał kraj pochodzenia użytkownika.

Unia Europejska wydając to rozporządzenie wychodzi naprzeciw skargom tych z użytkowników sieci, którzy przebywając poza granicami swojego kraju dotychczas automatycznie tracili dostęp do treści, wyświetlanych tylko w kraju ich stałego zamieszkania. Jednak dotyczyć to będzie wyłącznie Unii Europejskiej. Nie rozwiązuje to problemu dostępności z pozostałych krajów jak np. USA, gdyż dalszym ciągu bowiem będziemy mogli korzystać jedynie z materiałów przeznaczonych tylko dla naszego regionu geograficznego. Pocieszające są jednak słowa wiceprzewodniczącego Komisji, że ma to być pierwszym krokiem do kompletnego zdjęcia ograniczeń regionalnych.

Globalny dostęp do treści z całego świata

Sam fakt istnienia blokad regionalnych w Internecie niezaprzeczalnie kłóci się z samą ideą jego funkcjonowania. Internet powinien przecież zapewnić każdemu użytkownikowi dostęp do treści, które zawiera. To sam użytkownik powinien decydować, który materiał jest dla niego interesujący i z którego skorzysta, a z którego nie. Takie ograniczenia przyczyniają się także do poszukiwania metod walki z góry narzuconymi barierami. Nie ma bowiem blokady, której nie dałoby się obejść.